Odszkodowania dla osób represjonowanych w latach 1944-1989

Osoby represjonowane w okresie komunizmu był obecnie ubiegać się o odszkodowania z tytułu skazujących wyroków, warto zwrócić uwagę iż w tym wypadku mogli oni utracić pracę, mogli liczyć się z różnego rodzaju represjami z ze strony aparatu komunistycznego.

Będą te osoby które były represjonowane w latach 1944 1989, oczywiście dotyczy to także osób które były internowany w czasie stanu wojennego w roku 1981.

Odszkodowania dla osób represjonowanych w latach 1944-1989

Jak uzyskać odszkodowanie za represje w czasach komunizmu?

Osoby te powinny wystąpić do sądu o unieważnienie wyroków które wydawały sądy komunistyczne, wówczas oczyszczeni z zarzutów mogą ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku przewiduje iż okres przedawnienia możliwości ubiegania się o odszkodowanie po uzyskaniu kasacji wyroku sądu komunistycznego może wynosić do 10 lat. Dlatego też obecnie osoby represjonowane mogą się ubiegać o tego rodzaju odszkodowania przez dłuższy czas.

W tym wypadku należy zwrócić się do sądu okręgowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania. W czasie stanu wojennego zostało internowanych ponad 10000 osób, mogą się one ubiegać o odszkodowanie z tego tytułu. W tym przypadku warto zwrócić uwagę iż często wobec opozycjonistów były wyciągane różnego rodzaju konsekwencje, ze zwolnieniem z pracy włącznie. Powodowało to następnie mniejszą emeryturę, zatem powodowało realne straty dla osoby represjonowanej. Dodatkowo do osób represjonowanych zalicza się osoby które pełniły przymusową służbę wojskową w latach 1982-1983.

Obecnie kancelarie prawne pomagają osobom represjonowanym ubiegać się o odszkodowanie dla represjonowanych z pewnością fachowa porada prawna będzie w tym wypadku bardzo ważna, czasem nie wiemy od czego zacząć w jaki sposób zebrać dowody, całą potrzebną dokumentację. Często na stronie internetowej kancelarii znajdziemy wiele informacji na temat tego w jaki sposób składać wnioski o odszkodowania, w jaki sposób uzyskać unieważnienie orzeczenia sądu czasów komunizmu. Obecnie zgłaszają się także dzieci i rodziny osób represjonowanych, które także mogę liczyć na odszkodowanie z tego tytułu.