Bardzo ważne jest uczenie się dobrych nawyków ortograficznych

Sprawdzanie pisowni może być pierwszym narzędziem do korekty pisowni, ponieważ przechwytuje dowolne kombinacje liter, które nie tworzą znanego słowa.

Ale nigdy nie powinieneś polegać wyłącznie na swoim narzędziu sprawdzania pisowni, ponieważ będzie ono pomijać wiele niepoprawnie napisanych słów, które tworzą inne słowo. Nadmierne poleganie na sprawdzaniu pisowni to kolejne niebezpieczeństwo. Możesz stać się mniej świadomy pisowni podczas pisania i poprawiania, a w konsekwencji możesz stracić zaufanie do swojej zdolności rozpoznawania poprawnych pisowni. Studenci nadmiernie polegający na sprawdzaniu pisowni cierpią szczególnie podczas egzaminów, gdy nie mają dostępu do pomocy elektronicznych. Nawet jeśli poprawnie posługujesz się językiem ojczystym, nie musi to oznaczać, że piszesz bezbłędnie i jesteś odporny na błędy. Niezależnie od tego, czy są to literówki, błędy gramatyczne, czy niewłaściwa konstrukcja zdań, wszystko może wywrzeć złe wrażenie, gdy ktoś pisze niepoprawnie. Po pierwsze trzeba zapoznać się z podstawowymi zasadami gramatycznymi obowiązującymi w języku. Trzeba nauczyć się podstawowych zasad gramatyki, rzeczowników, czasowników, przymiotników, czasów, interpunkcji, spójników, przyimków, przysłówków, zdań i ich rodzajów, zgodności czasownika z podmiotem i innymi.

Po drugie, osoba powinna rozwinąć nawyk czytania. Regularny nawyk czytania może sprawić, że jego umysł przyzwyczai się do właściwego używania języka. Nie zawsze jest możliwe zapamiętanie wielu istniejących reguł gramatycznych. Ale gdy dana osoba regularnie czyta, może to pomóc jej zrozumieć, w jaki sposób można używać języka. Pomaga to również poszerzyć zasób słownictwa i zapoznać się z pisownią różnych słów. Od czasu do czasu można odświeżyć i utrwalić swoją wiedzę, aby z czasem nie zapomnieć o podstawowych rzeczach na przykład rozwiązując dyktanda online. Piękno każdego języka polega na tym, że gdy ktoś zacznie czerpać przyjemność z używania języka na różne sposoby, tym lepiej będzie mógł się uczyć, ciesząc się nim.