Co to jest współuzależnienie?

Współuzależnienie jest złożonym procesem, który polega na niewłaściwym i niezdrowym zaangażowaniu emocjonalnym i psychicznym w życie i problemy innych osób, zwłaszcza tych uzależnionych.

Osoby współuzależnione skupiają swoją uwagę, energię i zasoby na zaspokajaniu potrzeb, opiece i wsparciu dla swoich bliskich, często kosztem własnego dobrostanu. Ten mechanizm może być wynikiem doświadczeń rodzinnych, wychowania, traumy czy niskiego poczucia własnej wartości.

Co to jest współuzależnienie?

Na czym polega terapia osób współuzależnionych?

Współuzależnienie ma tendencję do eskalacji, gdy osoba uzależniona znajduje się w trudnym i destrukcyjnym cyklu swoich nawyków. Osoby współuzależnione często wciągają się w próby kontrolowania, zmieniania lub ratowania osoby uzależnionej, chcąc uniknąć ich cierpienia lub konsekwencji podejmowanych działań. Niemniej jednak, w dłuższej perspektywie to powoduje pogłębianie się problemu, a osoby współuzależnione często zaczynają się identyfikować przez pryzmat tej relacji, tracąc swoją tożsamość i zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Terapia osób współuzależnionych jest procesem psychoterapeutycznym, którego celem jest zrozumienie, praca nad zmianą i zdrową redefinicją relacji z osobami uzależnionymi oraz budowanie zdrowej relacji ze sobą samym. Istnieje wiele podejść do terapii współuzależnienia, ale głównym celem każdego z nich jest pomóc osobom współuzależnionym zrozumieć, jakie mechanizmy i wzorce zachowań wpływają na ich życie, oraz jak wypracować bardziej korzystne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Podczas terapii osoby współuzależnione uczą się rozpoznawać swoje własne potrzeby i granice, co umożliwia im bardziej skuteczne wyrażanie swoich oczekiwań i pragnień w relacjach. Terapeuci pomagają także w rozpoznawaniu i zmienianiu szkodliwych przekonań oraz zachowań, które podtrzymują współuzależnienie. Ważnym elementem terapii jest również praca nad budowaniem poczucia własnej wartości, umiejętnością asertywności oraz zdolnością do radzenia sobie z emocjami.